Klinický logoped
Proč musíme chodit ke klinickému logopedovi? Ve školce, ve škole taky máme logopeda. Co to znamená ten „klinický“? Je v tom nějaký rozdíl?
Takovou otázku dostáváme poměrně často. Aby se člověk mohl stát klinickým logopedem, musí mít splněno následující:
  • státní závěrečné zkoušky ze speciální pedagogiky, logopedie a surdopedie (surdopedie se zabývá sluchově postiženými)
  • následně musí pracovat několik let (od 3 do cca 5 let) ve zdravotnictví a v průběhu tohoto času se účastnit povinných školících seminářů, kurzů a přednášek
  • po splnění výše napsaných podmínek může zažádat o atestační zkoušku
  • splněním atestační zkoušky se stává klinickým logopedem

Dále klinický logoped:
  • pracuje ve zdravotnictví
  • v rámci svého úvazku se zabývá všemi diagnózami (viz seznam a popis diagnóz)
  • musí se neustále vzdělávat
  • spolupracuje se všemi potřebnými zdravotnickými i nezdravotnickými zařízeními
Pokud si nejste jisti, zda docházíte ke klinickému logopedovi, nebojte se ho zeptat. Popřípadě se můžete zeptat, jaké má vzdělání pro to, aby mohl provádět logopedickou terapii. Nezřídka se stává, že do ambulance docházejí rodiče, kteří sdělí, že jejich dítě má ještě jinou paní logopedku – a následně zjistíme, že ta „paní logopedka“ má čtyřměsíční logopedický kurz. Tito lidé se nazývají logopedičtí preventisté a v žádném případě nesmějí provádět terapie!