Diagnózy
Dyslálie
Opožděný vývoj řeči
Narušený vývoj řeči v důsledku jiného postižení
Vývojová dysfázie
Koktavost
Breptavost
Mutismus
Afázie
Dysfagie
Sluchové postižení
Dysfonie - poruchy hlasu
Dysartrie
Huhňavost