Diagnózy

Breptavost

Tato diagnóza se v oblasti klinické logopedie objevuje zřídka. Jedná se, jak již vyplývá z názvu, o jakousi breptavou, nesrozumitelnou mluvu. Osoba s breptavostí mluví rychle, „polyká“ konce slov, občas může i koktat, jde jí špatně rozumět. Verbální projev je neplynulý. Proč se v klinické praxi s touto diagnózou moc nesetkáváme? Protože na rozdíl od koktavého člověka (který své koktání těžce prožívá) si klient s tumultem (breptavostí) svůj handicap většinou neuvědomuje a vlastně mu nevadí. Pro klinického logopeda je terapie breptavého člověka velice náročná. Klient si je schopen svou řeč „hlídat“ v situacích, na kterých mu záleží. Ale v běžném životě na to „nemá čas“.