Diagnózy

Dysartrie

Jedná se o narušení artikulace při organickém poškození centrálního nervového systému. Při dysartrii jsou porušeny nervy, které inervují svaly podílející se na tvorbě hlásek. Proto má dotyčný člověk sníženou schopnost nebo až neschopnost vyslovovat hlásky. Řeč osoby s dysartrií může být velmi nesrozumitelná. Dysartrií v dětském věku trpí nejčastěji děti s diagnózou „dětská mozková obrna“. Může se však také jednat o stav po úraze, po chemoterapii apod. V dospělém věku se setkáváme s klienty s dysartrií vzniklou především po cévní mozkové příhodě, ale příčinou může být i úraz, nádorová či jiná onemocnění. Kromě artikulace (výslovnosti) je v různé míře narušeno dýchání, rezonance, tvorba hlasu a melodie řeči.