Diagnózy

Dysfagie

Dysfagie je porucha polykání. V dětském věku se objevuje zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou či jinými komplikovanými stavy. U dospělých po mozkové příhodě, po operacích, po nehodách. Porucha polykání se projevuje ztíženou schopností nebo úplnou neschopností spolknout tekutinu nebo tuhou stravu. Vedlejším a velmi nebezpečným důsledkem této vady je možnost vdechnutí polknutého sousta. V každém případě je vhodné se obrátit na obvodního lékaře, popř. další specialisty, a klinického logopeda. Klinický logoped umí klienta naučit takovým strategiím, aby nedocházelo ke vdechování sousta do dýchacích cest.