Diagnózy

Dysfonie - poruchy hlasu

Za poruchu hlasu se považuje stav, kdy je hlas narušen na základě jeho posouzení posluchačem. Může být narušena výška hlasu, jeho síla, kvalita a flexibilita hlasu. Buď je narušen pouze jeden ze zmíněných komponentů, nebo se může jednat o jejich vzájemnou kombinaci. Poruchy hlasu se mohou objevit jako důsledek nějakého onemocnění (např. všem známý chrapot při nachlazení, poruchy hlasu v období mutování, v důsledku nádorového onemocnění, při pooperačních stavech apod.). Častější, bohužel však přehlížené, jsou poruchy hlasu vzniklé v důsledku přemáhání hlasu či chybného zacházení s hlasem. Takovýmto jednáním se na hlasivkách mohou vytvořit hlasivkové uzlíky, které způsobí dysfonii. U dětí dysfonie může vzniknout napodobováním zvuku strojů a zvířat nebo hlasitým mluvením či křičením. V každém případě je vhodné zkontrolovat stav hlasivek u foniatra a u klinického logopeda nacvičit správné techniky tvorby hlasu.