Diagnózy

Mutismus

U mutismu se jedná o nepřítomnost nebo ztrátu verbálního (řečového) projevu. Nejedná se o orgánové postižení – není narušen ani hlas, ani mozek, ani mluvidla, ani sluch. Vše je v pořádku. Nejčastěji se tato řečová porucha vyskytuje v dětském věku. Dítě nemluví v určitých situacích – nejčastěji ve škole či v jiném prostředí mimo domov. Normálně komunikuje se sourozenci a rodiči. Dítě není schopno zvládnout situace, které jsou vzhledem k jeho věku a mentální úrovni přiměřené. Bohužel se na takové chování může "nabalovat" výsměch spolužáků dítěte a určitá izolace v kolektivu. Mlčení ale také může dítěti zároveň přinášet zisky – např. se stává centrem pozornosti a péče, nebo dítě mlčením trestá své okolí. V každém případě tuto poruchu je třeba řešit nejen s klinickým logopedem, ale také ve spolupráci s dětským klinickým psychologem.