Diagnózy

Narušený vývoj řeči v důsledku jiného postižení

Každé postižení (zrakové, sluchové, mentální, DMO = dětská mozková obrna, PAS = poruchy autistického spektra) má svá specifika projevující se právě v řeči. V takovém případě je pro klinického logopeda nejdůležitější, zda má dítě již stanovenou diagnózu. Pokud ne, je na místě, aby si spolu s rodiči vyžádal spolupráci dalších specialistů (foniatr, neurolog, psycholog, psychiatr, poradny, střediska rané péče apod.). Poté může klinický logoped stanovit plán terapie, poučit rodiče o průběhu a prognóze diagnózy a terapii začít.