Diagnózy

Opožděný vývoj řeči

Za opožděný vývoj řeči prostý se pokládá stav, kdy dítě kolem třetího roku věku má malou slovní zásobu a těžkou patlavost (dyslálii) i přesto, že podrobná vyšetření neprokazují žádnou patologii, sluchové či mentální postižení. Jedná se o opoždění řeči vzhledem k normě. Takovéto opoždění se v průběhu věku upraví. Dále může být opožděný vývoj řeči jakou důsledek jiného postižení. Konkrétní postižení omezuje nebo zpomaluje přirozený nástup řeči. V takovém případě klinický logoped pracuje s konkrétním postižením a zapojením adekvátní terapie rozvíjí takové komunikační mechanismy, díky nimž se řeč dítěte rozvine, nebo které pomohou ke komunikaci dítěte s okolím. Např.v případě sluchového postižení se jedná o zapojení znakového jazyka či odezírání, v případě těžkého mentálního postižení či poruch autistického spektra se jedná o různé komunikační tabulky, alternativní komunikaci apod.