Diagnózy

Sluchové postižení

Sdělil Vám klinický logoped či jiný profesionál, že máte nechat Vašemu dítěti vyšetřit sluch? NEVÁHEJTE! Pokud není sluch v pořádku, určitě se nemůže řeč Vašeho dítěte vyvíjet správným směrem. Může se jednat o:

  • cerumen - jedná se o ucpání zvukovodu mazovou zátkou, stačí ji odstranit a dítě opět slyší.
  • převodní vada sluchu - z nějakého důvodu nefungují nebo chybně fungují struktury zevního a středního ucha. Např. se může jednat o zánět středního ucha, který dočasně snižuje kvalitu sluchu. Také zbytnělá nosní mandle mnohdy udělá hodně „neplechy“ s kvalitou sluchu dítěte.
  • percepční vada sluchu - jedná se o narušení na úrovni tzv. vnitřního ucha (hlemýždě), tito lidé nosí sluchadla.
  • porušení sluchového nervu nebo mozkových center, která odpovídají za správnou činnost sluchu.

Terapie lidí se sluchovým postižením vyžaduje hodně trpělivosti jak ze strany klinického logopeda, tak ze strany rodičů. Je nutné dítě velmi motivovat. Jedná se dlouhodobý trénink, který dítěti i rodině vezme mnoho energie. Stojí ještě za zmínku, že kromě sluchadel, která používají osoby se sluchovým postižením pro zlepšení kvality sluchu, se můžete setkat i s tzv. kochleárním implantátem. Pokud se chcete o této problematice dovědět více, klikněte na následující odkaz:

Kochleární implantát