Odkazy
Adresář klinických logopedů v Moravskoslezském kraji
Adresář klinických logopedů v ČR
Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě
Speciálně pedagogické centrum Havlíčkova pro vady řeči a zraku v Opavě
Speciálně pedagogické centrum Srdce pro děti s mentálním a tělesným postižením v Opavě
Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy pro poruchy autistického spektra a vady řeči v Ostravě