Délka terapií

30 minut - zejména úprava výslovnosti

45 minut - náročnější diagnózy

Tento čas, který klinickým logopedům proplácí pojišťovna, zahrnuje:
  • příchod klienta
  • terapii
  • dotazy rodičů, klientů
  • domluva na novém termínu
  • zápis terapie klinickým logopedem do karty
  • odchod klienta

Klinický logoped si vyhrazuje právo délku terapií přizpůsobovat možnostem klienta.